Prigovori i savjetovanje

Hrvatska udruga direktne prodaje (HUDP) nudi mogućnost rješavanja prigovora. Poslovna politika društava koja se bave direktnom prodajom i prakse zastupnika direktne prodaje moraju biti u skladu s Etičkim kodeksom HUDP-a. Preslika istog je priložena ovoj stranici.  Društva članovi HUDP-a dužna su se pridržavati i Etičkog Kodeksa WFDSA koji je ovdje priložen:

Postoje dvije osnovne kategorije pravila kojih se moraju pridržavati članovi HUDP-a i njihovi zastupnici. Ove dvije osnovne kategorije pravila u pravilu se odnose na: 

Postupanje prema potrošačima

Provjerite da li narudžbenice i literatura koju Vam pokazuje zastupnik direktne prodaje nosi oznaku HUDP-a. Takva oznaka jamči da je društvo član HUDP-a i da se mora pridržavati najviših standarda zaštite potrošača 

Poslovna politika

Svi nezavisni zastupnici direktne prodaje članova HUDP-a zaštićeni su Etičkim Kodeksom a koji nudi zaštitu u pogledu poštenog i zakonitog načina zarade direktnom prodajom. 

Mogućnost rješavanje prigovora omogućava potrošačima, društvima koja se bave direktnom prodajom i zastupnicima direktne prodaje da moguće nesporazume riješe na brz, učinkovit i miran (vansudski) način. 

Uvjeti za podnošenje prigovora protiv člana Hrvatske udruge direktne prodaje ili zastupnika člana Hrvatske udruge direktne prodaje

Postupanje prema potrošačima

Provjerite da li narudžbenice i literatura koju Vam pokazuje zastupnik direktne prodaje nosi oznaku HUDP-a. Takva oznaka jamči da je društvo član HUDP-a i da se mora pridržavati najviših standarda zaštite potrošača 

Poslovna politika

Svi nezavisni zastupnici direktne prodaje članova HUDP-a zaštićeni su Etičkim Kodeksom a koji nudi zaštitu u pogledu poštenog i zakonitog načina zarade direktnom prodajom.

U mogućnosti ste podnijeti prigovor protiv člana Hrvatske udruge direktne prodaje ili njegovog zastupnika ukoliko su zadovoljena tri dolje navedena uvjeta:

  1. Vaš prigovor se odnosi na Vas kao potrošača ili zastupnika direktne prodaje u Republici Hrvatskoj. 
  2. Vaš prigovor se odnose na: 

    (i) člana HUDP-a, ili 

   (ii) zastupnika člana HUDP-a. 

  1. Prigovor ste već podnijeli društvu na koje se odnosi ali niste dobili zadovoljavajući odgovor. 

 

Način podnošenja prigovora HUDP-u? 

Prigovor morate podnijeti pismenim putem. Molimo da u istom navedete: 

(i) predmet prigovora; 

(ii) navedete protiv koga se podnosi; 

(iii) datum transakcija ili događaja na koje se prigovor odnosi; 

(iv) odgovor koji ste dobili od člana HUDP-a; 

(v) trenutni status Vašeg prigovora; 

(vi) Vaš prijedlog rješavanja prigovora. 

Molimo da priložite i presliku sve dokumentacije, uključujući račune, narudžbenice i odgovore. Preporučamo da sačuvate jednu presliku i za Vaše potrebe.  

Cijena usluge rješavanja prigovora? 

Usluga je besplatna za potrošače i zastupnike direktne prodaje. 

Zaštita osobnih podataka. Informacije koje nam navedete u prigovoru biti će korištene isključivo od strane ovlaštenih djelatnika HUDP-a samo u svrhu rješavanja prigovora te će ih HUDP priopćiti ili prenijeti članu HUDP-a protiv kojeg je prigovor podnesen i ostalih uključenih osoba, sve u svrhu rješavanja prigovora. Od člana HUDP-a se očekuje da s takovim podacima postupa na pažljiv i zakonit način te da ih priopći odgovornim osobama člana HDUP-a i uključenim zastupnicima direktne prodaje samo u onom opsegu koji je potrebna za uspješno rješavanje prigovora i/ili odgovor na isti.  

 

Europski Administrator Kodeksa

Europski Administrator Kodeksa je uspostavljen temeljem The European Codes of Conduct kao dodatna mogućnost rješavanja prigovora.

Europski Administrator Kodeksa je tijelo koje se bavi rješavanjem prigovora distributera i potrošača, i to kao zadnji korak rješavanja prigovora.

Sastoji se od 3 člana: jedan predstavnik industrije (Seldia), jedan predstavnik organizacije potrošača te jedan neovisni pravnik. 

Želite podnijeti prigovor?

Ukoliko ste kupili proizvod od zastupnika direktne prodaje te imate prigovor koji biste htjeli podnijeti protiv njega ili nje, predlažemo da preuzmete obrazac za podnošenje prigovora koji je dostupan na

te ga pošaljete putem:

  • Emaila na 
  • Poštom na adresu European Code Administrator c/o Seldia Av de Tervueren 14 1040 Brussels Belgium
  • Fax porukom : +32 (0)2736 34 97

Za više informacija posjetite: